BejelentésFodor Ilona
A művészetnek nem célja,hanem oka van (Kassák Lajos)

MENÜ

Üzenőfal


Név:

Üzenet:LinkekEzen az oldalon egy nagyon kedves barátom, Horváth Lajos verseit olvashatjátok. Önmagukban is kölönlegesek és gyönyörűek, de számomra még inkább azok, mert a képeim ihlették.

Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe!

 

 Tengerég

 Hátradőlve fekszem

Nézem a tengerkék égből

Ragyogón sugárzó napot

 

Mintha elmerülne

Tükrözik perzselő fényét

Fehéren gomolygó habok

 

Lágyan fodrozódó

Nesztelen hullámok védik

Szinte átölelve tartják

 

Végtelen tengeren

Hintázó bójaként lebeg

Soha el nem érve partját

 

2008-11-03

 

Felhők

Lángoló felhők

Viharos tó fölött

Vörösen izzanak

Aranyló sárgán

 

Megég a láthatár

Vibráló árnyak

Osonnak megbarnult

Kősziklák hátán

 

Színek átszőtte

Fátyol a Nap arcán

Hunyorgó szemmel

Néz a messzeségből

 

Mielőtt kihunyna

Hamvadó máglyán

Szökik a fényét

Elrabló sötéttől

 

2008-11-05

Tűzmadarak   

 

Tűzmadarak szárnyalnak merészen

Kitöltve teret ég és föld között

Felettük űr sötétje, alattuk remény kékje

Izzó sebekként ragyognak az éj szövetében

 

Térdel a világ énekük előtt

Perzselő tollakat hullatnak szét

Mind táncol, mintha élne, halált hoz földet érve

Lángok születnek, felemésztve múltat és jövőt

 

2008-11-07

 

 

Híd a végtelenbe

 A folyó gyűrt híd a végtelenbe

Partjai árnyak, ködbe veszve

Emelnek gátat az álmos

Hullámokon settenkedő

Lágy csillogásnak

 

Tükrében magányos fa bámulja

Örvénylő felhők lassú táncát

Lomhán mozdulnak az ágak

Talán az est és alkonyat

Új nászát várják

 

Néha csobbanás hallik a csendben

A víz titkon az időt méri

Visszhangja elfojtott dallam

Igéző suttogása már

Az éjt idézi

 

2009-03-17

 

Szárnyal a lélek

 

 

Az egyetlen, ami csak a tied

És könnyedén kifog minden

Őrült zsarnokon

 

Számára olcsó kacat egy lakat

Nem akadály semmilyen zár

Fürkész hatalom

 

Nem tűr el béklyót, ledob láncokat

Átsuhan megnyomorított

Őrzött szavakon

 

Túl rácsokon és rideg falakon

Madárként szárnyal a lélek

Mindig szabadon

 

2009-03-21

Vihar

 

Csónakok hevernek

Partra vetett halakként

Haragos égbolt alatt

 

Elrejtőzik a messzeség

Sötéten kavargó felhők

Emelnek eléje falat

 

Rohan a szél a víz felett

Megrettent nyájként

Terelve zajos hullámokat

 

Titokzatos útját járja

Bánatos könnyei

Mossák a partokat

 

Didergő magány jutott

A fortyogó habokat

Bámuló csónakoknak

 

Nedves testükkel összebújva

Fekszenek a homokban

Talán álmodoznak

 

Emlékek útján evezve

Valahol messze járnak

A múltban utaznak

 

Csak korhadt, repedezett

Testüket hagyták itt

A tomboló viharnak

 2009-03-23

 

 

 

Mementó

 

  Lombjukat vesztett fák

Kapaszkodnak a szélbe

Halott, korhadó ágaikkal

Vádlón mutatnak az égre

 

Körülöttük táncol a világ

Játékos felhők szaladnak

Kíváncsi hullámok szemlélői

Az időtlen pillanatnak

 

Zöldellő tavasz illata

Bolyong tétován karjaik között

Hiába simítja kérgük a fény

Álmuk érzéketlenül örök

 

Nem szökkennek szárba rügyek

Díszes ruhába sem öltöznek többé

Idegen földben csíráznak magvaik

Ifjúságuk észrevétlen vált köddé

 

Megdermedt mozdulataik

Mintha mesélnének a végzetről

Szomorú emlékeztetőként

Az elfogyott életről

 

2009-03-25

A csend tengere

 A csend tengere választ el tőled

Néha megtörik simaságát suttogó habok

Jövőnk véges, láthatára mögött

Elsüllyednek az érzéseinkből ácsolt hajók

 

Szerettem volna eljutni hozzád

Emlékekből kezdtem építeni feléd hidat

De nem értem el a túlsó partig

Miattad adtam fel, csak egy torzó, egy csonk maradt

 

Közönyös arccal, hallgatva nézted

Kínlódásomat, menekülve, egyre távolabb

Mert számodra nem jelentett semmit

A múltunk, túlsúlyként merült el a felszín alatt

  2009-03-30

 

Hol az ég a földdel összeér

 Szürke paplan a fejem felett

Eltakarja a nyári eget

Arra sodorja, űzi a szél

Hol az ég a földdel összeér

 

Szívesen szállnék én is vele

Újabb kalandok ígérete

Ösztönzi kíváncsi lelkemet

Világot látni, amíg lehet

 

A horizont kérlel, hívogat

Vibrálón sejtetve titkokat

Erdők zölden, tengerek kéken

Rejtőznek el a messzeségben

 

Büszke fák alatt fürgén szalad

Vidám koboldként egy kis patak

Tavak vizében Hold ezüstje

Oson a csendben, szemlesütve

 

Színpompás virágok illatát

Suttogó szellő viszi tovább

Vele szárnyalnak madárdalok

Lüktetve csapongó dallamok

 

Máshol a Nap kúszik az égre

Gyújtogatás a szenvedélye

Sivatag porát izzítja fel

Halálos szeretőként ölel

 

Változatos és színes világ

Ad az embernek ennyi csodát

Szép és vad arcát is szeretem

Újra és újra felfedezem

 

Gondolatban most utam járom

Valahol túl a láthatáron

Átsegít rajta képzeletem

Nekifeszítem tekintetem

 2009-04-03

 

Arc

 

Mélyülő ráncokkal jeleznek az évek

Némán feszül a száj, a szemek mesélnek

Mosolyba bújtatva rejtőzik a bánat

Boldogabb idők üzennek így a mának

 

Fürkész tekintete, perli a világot

Az elveszett gyönyört, mohó ifjúságot

Végignézte, ahogy elszaladt az élet

Fakó-szürke árnyak benne az emlékek

 

Vonásai között megvillan a derű

Elárul egy titkot, mely édes-keserű

Éli a jelent és őrzi a holnapot

Elfogadva mindent, amit a sors adott

 

2009-04-12

Fűzfa a parton

 

Zöldellő fűz lombja hullámzik a szélben

Táncot jár árnyéka a folyó tükrében

Kócos levelei kémlelik a vizet

Vajon honnan jön, és vajon hová siet

 

Erős gyökerei markolják a partot

Megfáradt törzse a folyó fölé hajlott

Fecsegnek alatta a játékos habok

Kibeszélve olykor a Holdat és Napot

 

Néha ágaiba kapaszkodnak bátran

Rendet teremtve az összevisszaságban

Esténként suttognak, gyengéden ölelnek

Akár a harangok, halkan csilingelnek

 

Máskor elsodornák megtörve, kitépve

Haragos útjukon sosem érne révbe

Örökké őriznék, mint értékes foglyot

Aki mindent látott, aki mindent hallott

 

Görnyedt a háta a folyóparti fának

Végzete arcába nézve él a mának

Hol minden perc ajándék, minden nap csoda

Múló pillanat a megélt napok sora

 

2009-05-20

 

Fényösvény

Nyugtalan habokra

Csorgatja fényét a Hold

A láthatár peremén imbolyog

Fényösvényt feszítve

Ég és föld közé

Számkivetettként oldalog

 

Szomorú arca holt álmok tükre

Morajló hullámok táncától szédülten

Hangtalan léptekkel siet

Az egyre mélyülő éjszaka vizébe

Merítve oldja fel, tisztítja meg

Az életre keltett emlékeket

 

Csillagok kémlelik magányos útján

Felhőtlen égbolt palástjába szövi

Sápadtan vibráló fényeit

Végtelen űr óceánja sodorja

Magával az érkező holnap felé

Talán megosztja vele rég őrzött titkait

 

2009-06-18

 

 

Hajnal a parton

 

Kapaszkodik a Nap a sziklák szélén

Pillantása aranyló ösvény

Az ébredő világ felé

Néptelen partokra siet a sötétség

Hogy elhagyva szétszórt árnyait

Letérdeljen az érkező fény elé

 

Megáll a szél egy pillanatra

Talán megigézte az új hittel

Új reménnyel biztató pirkadat

Majd fürgén tovább szalad, hogy

Vitorlák mohó ölébe bújva

Szóra bírja a hallgatag árbocokat

 

Álmos hullámok sétálnak a fövenyen

Kart karba öltve csodálják

Az egymásba olvadó színeket

A holt kövek függönye mögül

Kibújó, melegen ragyogó mosollyal

Naponta újjászülető életet

 

2009-06-22

 

Tündérek léptei nyomán

 

Levelek lebegnek lágyan

Mozduló súlytalan árnyként

Alkonytól sötétlő vízben

Odaadó szeretőként

Simogatják hullámok vállát

Az álmosan nyújtózó csendben

 

Lassan, ráérősen közelít az éj

Villódzó palástja alatt

Gyönyörű titkokat rejteget

Álom és valóság határán

Imbolyogva nézem a csodát

A szirmait bontó életet

   

Virágok nyílnak

Tündérek léptei nyomán

Lidércként lüktető fényük is elég

Hogy lássam szédítő táncukat

Halljam a dallamot, érzékek

Húrjain csendülő zenét

 

Ezüstbe mártott ecset a hold

Mogorva arccal nézi a tavat

Talán fáradtan ébredt

Csábító illatokkal telten

Készül útjára a szél

Üzenetként viszi a messzeségnek

  2009-08-05

 

A fájdalom tornya

 

  Kirakós játékként

Születik a bánat

Szétszórt darabjai

Egymásra találnak

 

Otthont ad a lélek

Minden szorongásnak

Nincs rajta hatalma

Jövőnek, sem mának

 

Beleég az agyba

Kitörölhetetlen

Mérhetetlen teher

Gyilkos és kegyetlen

 

A fájdalom tornya

Tégláiból épül

Nem marad hely benned

Végül menedékül

 

Fölé magasodik

Minden gondolatnak

Vörös árnyékot vet

Börtön a szavaknak

 

Zsarnoki hatalom

Hajthatatlan, sötét

Őrzi a lelkedben

Izzó pokol tüzét

  2009-08-12

 

Tisztítótűz

 

 

  Tűzvihart gyújt a haldokló parázs

Örvénylő lángok járnak

Mindent pusztító táncot

Egymásba karolva, ölelkezve

Égetik, perzselik fel

A megújulni képtelen világot

 

 

Múlt és jelen hamvait

Hátra hagyva nyitnak

Jövőbe vezető utat

Új teret adva a létezésnek

Hosszú vajúdás után

Szülhetnek végre álmokat

 

 

Izzó tenger habjai közt

Erőre kapva nyílnak

Mint szirmait bontó virág

Majd főnixként szárnyalnak

Egyszerre átélve teremtés

Megsemmisülés pillanatát

 

 

Rejtjeles üzenetként

Hordozzák magukban a fényt

És legféltettebb titkukat, a hitet

Hogy holt árnyakon

Túllépve mindig lesz élet

A múlandóság is hozzá vezet

                        

 

2009-09-01
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!